Wat is geloven?

Je kunt natuurlijk in van alles geloven.

Maar hier gaat het om het geloof in Jezus Christus!

En dát geloof kan een zekerheid worden in je leven; geloofszekerheid.

Wat houd dat nu in? Waar gaat en draait het dan om?

Het gaat om vrede met God!

Hoe krijg je die vrede en die geloofszekerheid?

Volg hiervoor de volgende vier stappen:

Stap 1 - Het ontdekken van Gods reddingsplan.

God heeft je lief. 

Hij wil graag dat je vrede ervaart en dat je in alle opzichten blij en gelukkig leeft.

Doorvoor heeft Hij Zijn Zoon naar de aarde gestuurd, dát is Zijn reddingsplan.

Dus ook voor jou!

God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven om jou van de ondergang te redden.

Als je dat aanneemt en je aan Hem toevertrouwt wordt je een kind van God en krijg je het eeuwige leven!

"Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven."  (Johannes 1:12)

Stap 2 - Het probleem: Er is een breuk tussen God en mens.

God schiep de mens zó, dat Hij met hem in contact kon komen.

Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

God maakte van die mens echter geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen.

 Hij gaf hem de ruimte en de vrijheid om eigen keuzen te maken.

De eerste mens koos echter zijn eigen weg.

En alle mensen zijn hem daar helaas in gevolgd.

Op die manier is het echte leven verloren gegaan en is er een onoverbrugbare afstand gekomen tussen een heilig God en de zondige mens.

Door onze keuze is er dus een breuk gekomen tussen God en mens.

"Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God..."  (Romeinen 3:23)

De ontstane breuk kun je zelf niet herstellen door bijvoorbeeld goede werken te doen, of een kerk te bezoeken, of door religie of een hoge moraal.

Want voor dit probleem is maar één oplossing!

Stap 3 - Gods oplossing: Jezus Christus.

Jezus christus is de enige die de kloof tussen God en jou kan overbruggen; Hij kan de breuk weer herstellen.

Hiervoor kwam Hij op aarde, stierf Hij tenslotte ook voor jou een wrede dood aan het kruis, maar droeg op die manier de straf van jouw zonden.

Hij overbrugde hiermee de kloof, de breuk, tussen God en jou.

"God bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."  (Romeinen 5:8)

"Jezus zei...: Ik ben de weg, de waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14:6)

God zelf zorgde voor de ENIGE uitweg.....

Ieder mens staat voor de keuze die weg te gaan of niet, die waarheid te geloven of niet, dat leven te zoeken of niet.

Stap 4 - Ons antwoord: Christus aannemen.

Er zijn in feite twee soorten mensen op de wereld.

De ene groep die gescheiden leeft van God met alle consequenties vandien.

De andere groep die door Jezus Christus, God hebben leren kennen als hun Vader.

Die vergeving hebben ontvangen en nu blij en ontspannen kunnen leven.

Mensen die een doel hebben en zinvol leven.

Dat is wat we noemen: geloven.

Je mag vertrouwen op Jezus Christus en Hem persoonlijk aanvaarden als Heer over je leven.

Geloven betekent: er op vertrouwen dat het waar is wat Hij zegt. 

Deel deze pagina