Open brief aan wedergeboren christenenen.                                             01-03-2023


Mag ik mij aan u, als bezoeker van  onze website, middels deze open brief tot u richten?

Als wederom geboren christen bent u uiteraard blij en tevreden met uw behoudenis.

Maar als het enkel bij deze instelling blijft dan vrees ik dat u zich verder niet inzet voor het werk van onze Heere.

U mist dan een belangrijk onderdeel van het christelijke leven, namelijk: het dienen van de Heere Jezus Christus.

Ik roep u hierbij dan ook op om u door de Heere te laten gebruiken en moeite voor Hem te doen.

Of leeft u liever voor uw eigen interesses?

Misschien zegt u nu: "dat kan ik niet", of "ik ben te jong / oud", "ik heb het veel te druk", "ik ben te weinig begaafd", etc..

Of u zegt zelfs: "dat is toch niet lonend; we leven immers in een tijd van verval en geestelijke achteruitgang, waardoor het werk voor de Heere geen nut meer heeft."

Echter de geestelijke nood onder zowel de gelovigen als ongelovigen is nog steeds groot.

Het is dus maar de vraag met welke ogen u dit ziet?

De Heere Jezus zegt nog steeds:  "Sla u ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten." (Joh.4:35)

Er zijn heel veel uitvluchten en smoezen, maar kunnen deze voor de Heere standhouden?

Iedereen kan meewerken en weet voor zichzelf waar hij / zij een getuige kan zijn voor de Heere.

In Prediker 11:1 staat: "Werp uw brood uit over het water....".

Hier staat dus duidelijk UW brood!

Het gaat erom wat de Heere u in de hand legt.

En dat hoeft helemaal niet zoveel te zijn; dat speelt totaal geen rol.

Wat van belang is dat u zich voor de Heere gaat inzetten!


Als plaatselijke gemeente zijn we op zoek naar zulke broeders en zusters.

De nood is schrijnend hoog!

Beste broeder / zuster; de Heere heeft u op het oog.

Sluit u aan!

Laten we samen uitgaan om in Zijn oogst te werken totdat Hij komt!

Met vriendelijke broedergroet,

Jan Storm