Gelooft u in Jezus Christus?

Als je willekeurig aan mensen vraagt of ze in God geloven, dan volgt vaak het antwoord: "Ja, ik geloof wel dat er een God is, maar....", of "Ik geloof wel in 'Iets', wat u dan God noemt, maar....".

En dit stemt overeen met wat de Bijbel erover zegt: "Want de dingen van Hem (God) die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken herkend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid.....". (Rom.1:20)

Echter, als je vraagt of ze ook in Jezus Christus geloven; dan haken ze af, klappen ze letterlijk dicht en willen niet meer verder praten.

God is nog wel oké, maar de Heere Jezus is 'not done'.

Wat veel mensen (en helaas ook veel christenen!) niet in de gaten hebben is dat de Bijbel helemaal niet zo zeer oproept om in God te geloven.

Wel worden we opgeroepen om God lief te hebben (Mat.22:37; Mark.12:30)

Daarentegen wordt de mens echter juist duidelijk wel opgeroepen om in de Heere Jezus Christus te geloven!

U hebt het eeuwige leven als u in Jezus Christus gelooft!! (1Joh.5:9-13)

Sterker nog, u kunt helemaal niet tot God de Vader, c.q. in de hemel, komen zonder Zijn Zoon Jezus (Joh.14:6).

Vreemd, er zijn veel mensen die dagelijks het gebed 'Onze Vader in de hemel' bidden, terwijl het hun Vader helemaal niet is, enwel omdat ze niet in Jezus geloven.

Hij wordt pas uw Vader, u bent pas een kind van God, als u Zijn Zoon Jezus Christus hebt aangenomen.

Tot slot een ernstige waarschuwing, maar wel in liefde tot een ieder gericht:

Zonder Jezus blijft Hij voor u een toornig God, enwel omdat u niet naar Hem wil luisteren door Zijn Zoon Jezus Christus te verwerpen en niet aan te nemen als u Redder! (Joh.3:16)

Wilt u meer weten, heeft u vragen?

Bezoek dan onze Bijbelstudie  op woensdagavond (druk op knop 'Programma' voor de juiste data).

U bent van harte welkom!

Deel deze pagina