Hoe gaat het nu verder?

Je hebt nu Gods zekerheid: Zijn Woord!

Lees maar:

"Wie de Zoon (Jezus) heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik (zegt Johannes) geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. " (1 Johannes 5:12-13)

Dit is het begin van een nieuw en gelukkig leven met Jezus Christus.

Maar er zijn een paar dingen belangrijk om je relatie met Hem te verdiepen:

  1. Lees de Bijbel. Daardoor leer je Jezus beter kennen; ook al zal niet alles meteen duidelijk zijn.
  2. Je mag uit naam van Jezus met God de Vader praten. Bidden noemen we dat. Praten met de Vader, gewoon met je eigen woorden.
  3. Misschien kun je anderen vertellen over de verandering die er in je leven heeft plaatsgevonden.
  4. Zoek een kerk, gemeente, waar Jezus wordt verkondigd en leer, samen met anderen, Hem te eren, te aanbidden en te volgen.

Wij willen je graag helpen als je daar prijs op stelt.

Deel deze pagina