20. mei, 2016

De rol van de vrouw deel 3

De Rol van de Vrouw deel 3

Dit is deel 3 en een stukje van mijn persoonlijk verhaal.
Als je het nog niet gedaan hebt dan raad ik je aan om eerst ‘De rol van de vrouw deel 1 en 2’ te gaan lezen en daarna dit artikel.
Hierin neem ik je mee in een stukje in mijn eigen leven.

Ik? Onderdanig zijn?!

Ik ben zelf Christelijk opgevoed en zolang ik me kan herinneren ben ik ook elke zondag naar de kerk gegaan.
Alleen, de kerk waarin ik ben opgegroeid onderwees de Bijbelse rollen van mannen en vrouwen niet, en ik kan me niet herinneren dat ik er ooit onderwijs in kreeg of een preek over heb gehoord daar.
Het was ook niet een kerk die heel sterk stond in Bijbels onderwijs.
Maar dat alles veranderde toen ik in 2009 lid werd van mijn huidige kerk en er letterlijk een hele nieuwe wereld voor me openging.
Voor het eerst in mijn leven ging ik écht de Bijbel bestuderen en ging ik me afvragen wat de Bijbel eigenlijk zei over allerlei onderwerpen in het dagdagelijks leven.
En zo kwam ik ook terecht bij Efeze 5:22-24 en de Bijbelse rol van de vrouw, en in het begin vond ik dat totaal niet leuk omdat ik er ook niet veel van snapte.
Ik zag mezelf zeker niet als feministe ofzo, verre van, maar mijn man onderdanig zijn in alles? Toch niet in de 21ste eeuw he!
Ik ben zelf van nature nogal een leiderstype, iemand die graag de kar trekt, dus ik zag dat helemaal niet zo zitten. Dat gaat vreselijk botsen dacht ik bij mezelf.

Totdat ik het meer en meer ging bestuderen en er boeken over ging lezen en ging inzien wat het werkelijk betekent, en ik ging inzien dat dit juist geen strijd zou opleveren, maar rust en vrede.
En ook dat hoe meer ik mijn rol ging oppakken, hoe meer mijn man zijn rol automatisch ook ging oppakken, of daar in elk geval meer de kans toe kreeg, hoe beter en sterker ons huwelijk werd.
En deel 1 en deel 2 van deze serie van ‘de rol van de vrouw’ zijn hier het resultaat van.

Onderdanigheid in de Drie-Eenheid

Maar er is één ding wat mij heel erg goed geholpen heeft om dit prachtige en Bijbelse principe meer te begrijpen en dat is de onderdanigheid in de Drie-eenheid.
Ik vertel je dit, lieve vrouw, om je te helpen dit principe van onderdanigheid meer te begrijpen, en dit klinkt misschien vreemd, maar mij heeft dit in elk geval wel erg geholpen.

Want het principe van leiderschap (hoofd zijn) en onderdanigheid is niet iets wat God uitgevonden heeft toen Hij de schepping maakte en man en vrouw schiep en het huwelijk instelde.
Het was niet iets nieuws, speciaal ontworpen voor het huwelijk of toen God de vrouw schiep.
Nee, het was iets wat altijd al heeft bestaan in de Drie-eenheid Zelf.
En in de Drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zien we ook die perfecte eenheid, maar ook Het perfecte Hoofd en perfecte onderdanigheid en hoe dit werkt tot geweldige harmonie en eenheid.
Want we lezen al in 1 Korinthe 11:3 dat God de Vader het Hoofd is van Christus.
En we lezen ook op meerdere plaatsen in de Bijbel dat Jezus onderdanig was aan God de Vader en Hem gehoorzaamde.
Jezus zei in Johannes 5:30 “want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” Jezus spreekt steeds over de wil van de Vader en dat de Vader Hem gezonden heeft. Zie ook Johannes 6:37, Johannes 6:40 en Johannes 6:44 en nog veel meer teksten.
Jezus had Zichzelf niet gezonden, de Vader heeft Hem gezonden. Jezus kwam niet om Zijn eigen wil te doen, maar om de wil van de Vader te doen.
Jezus kwam niet om Zichzelf te verheerlijken, maar om Zijn Vader te verheerlijken en om het werk te doen wat de Vader Hem gegeven had om te doen, lezen we in Johannes 17:4
En dan die prachtige tekst in Filippenzen 2, Hij is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (vers 8)
God zond de Zoon, en de Vader en de Zoon zonden de Heilige Geest. De Vader is het Hoofd, daaronder Christus en daaronder de Heilige Geest.
Samen één, samen gelijkwaardig, samen volledig God, samen in perfecte harmonie, werken ze alle Drie samen naar één Goddelijk doel, gelijkwaardig in Godheid en positie, maar niet gelijk in rol en werk.
Je ziet de perfecte samenwerking vooral goed naar voren komen in de verlossing.

En op de een of andere manier hebben we er totaal geen moeite mee dat Jezus onderdanig is aan Zijn Vader en Hem in alles gehoorzaamde, en hebben we er ook geen moeite mee dat de gemeente onderdanig is aan Christus, maar dan wel in de rol van de vrouw? Dat is opeens minder dan?
Terwijl als we kijken naar de Drie-eenheid zou dat ons perfecte voorbeeld moeten zijn!
De man als het hoofd en de vrouw als helper, zo kunnen we als twee-eenheid (het huwelijk) de Drie-eenheid weerspiegelen, en zo mogen we als vrouwen Christus Zelf tot ons voorbeeld nemen.
Dit is Gods perfecte plan voor het huwelijk en is dat niet prachtig? Wil je een goed huwelijk dan is dit je fundament, en stap je daarvan af gaat alles wankelen…
Ik hoop dat dit je helpt in je denken, maar ook in de praktijk, hoe we onze rol mogen uitvoeren.

De Rol van de Vrouw onder Vuur

Tegenwoordig ligt de rol van de vrouw helaas onder vuur, vooral de laatste jaren is het feminisme helaas steeds meer en meer doorgedrongen in de kerken.
Het mooie ervan wordt niet meer gezien en we worden meer en meer beïnvloed door de leugens van de tijdsgeest. En dan komt niet alleen de rol van de vrouw onder vuur, maar in feite Gods Woord. En dan hoor je de echo van de slang in de hof van Eden “Heeft God wel echt gezegd dat…”
Heeft God wel echt gezegd dat een vrouw niet mag onderwijzen in de gemeente? (1 Tim. 2:11-15) Heeft God wel echt gezegd dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente? (1 Kor. 14:34-35) Heeft God wel echt gezegd wat de taken van vrouwen zijn? (Titus 2:3-5)
En zoals de slang tegen Eva zei “Maar nee, je zal niet sterven” hoor je nu de echo “Maar nee, dat is van toen, dat is ouderwets”!
Dus in principe is het niet alleen de rol van de vrouw die ter discussie staat, maar vooral Gods Woord.
En nu is het niet de slang die deze leugens verspreid maar het feminisme. Al is de bron hetzelfde.

Want zo las ik afgelopen week een artikel van een vrouw die leidinggevende vrouwen in de kerk zocht, met erboven een foto van een vrouw met een mannenhand die haar de mond snoerde.
Ik vond het plaatje alleen al heel triest want het is niet op het gezag en de autoriteit van mannen dat vrouwen geen leidinggevende functies mogen hebben in de kerk, maar het gezag en de autoriteit van Gods Woord!
Het artikel vertelde dat we ruimte moeten geven aan het Evangelie door ons aan te passen aan de cultuur en het was een oproep om geen aanstoot te geven aan de wereld met ideeën die achterhaald kunnen overkomen zoals bijvoorbeeld op het gebied van de rol van de vrouw in de kerk.
We moeten dus ruimte creëren voor het goede nieuws door ruimte te bieden aan vrouwelijke leiders in de kerk, en we mogen geen aanstoot geven aan mensen om ons heen door vrouwen te “verbieden” te laten (s)preken of oudste te laten zijn.
We zouden dan blijkbaar moeten afrekenen met het beeld dat de kerk al jaren achterloopt.
Maar is dat werkelijk zo? Betekent ‘geen aanstoot geven’ dat we ons moeten aanpassen aan de cultuur en compromissen moeten sluiten met Gods Woord en de zogenaamde “zwijgteksten” het zwijgen moeten opleggen? Die zijn toch duidelijk of niet?
Wat moeten we dan nog meer aanpassen en welke compromissen moeten we dan nog meer sluiten?
Dan zeggen we dus eigenlijk dat wij het beter weten dan God en dat Gods Woord achterhaald is, en dat het feminisme beter weet wat goed is voor vrouwen dan de Schepper van de vrouw Zelf.
Ik denk (of ik weet wel zeker) dat dit een hele gevaarlijke weg is om in te slaan, dan bouw je je huis niet meer op de rots van Gods Woord maar op het zand van de tijdsgeest. (Matt. 7:24-27) En ik kan je verzekeren dat dat drijfzand is!
En ik wil je als vrouw juist laten zien dat Gods Woord niet alleen het beste is, en dat God niet alleen het beste met ons vrouwen voor heeft, maar dat de waarheid van Gods Woord ons vrouwen juiste échte vrijheid en vrede geeft.
Wij dienen een alwijze en alleenwijze God (Judas vers 25) en we verruilen Zijn wijsheid toch niet voor de dwaasheid van de tijdsgeest, of wel?
Ik wil je hiermee vooral bemoedigen lieve vrouw om op de rots te gaan staan en je uit te dagen om te kiezen voor Gods wijsheid en Zijn doel met ons als vrouwen, want alleen dan kunnen we Godvrezende vrouwen worden.
Ik wil je bemoedigen, maar ook uitdagen om te leven naar Gods Woord en in de Bijbelse rol die je van God mocht ontvangen, en te geloven en te ervaren dat dit werkelijk het beste voor je is.
Het is misschien zwemmen tegen de stroom, maar het is het absoluut waard, want er vloeit zoveel zegen uit voort, en zo mag je ook groeien naar het Beeld van Christus en leren van Zijn onderdanigheid.

Ik hoop echt dat je je fantastische rol als vrouw iets beter hebt mogen leren begrijpen door te kijken naar de Drie-eenheid en dat je hierin bent bemoedigd. Als dat zo is dan hoor ik het graag in een reactie, en deel dit artikel ook maar zoveel mogelijk op je eigen Facebook of andere social media.
Ik bid je Gods wijsheid toe.

Deel deze pagina